Nyheter

25.11.13

Skauløkka, Kongsberg
I samarbeid med Kristin Jarmund arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter har vi vunnet konkurransen om utvikling av Skauløkka i Kongsberg. Prosjektet kombinerer et underjordisk p-anlegg og en småskalert bebyggelse tilrettelagt for kombinerte sentrumsfunksjoner. Bebyggelsen vil ligge som en utvidelse av sentrumsområdet på Vestsida og har en utforming som ønsker å ivareta den historiske sammenhengen bebyggelsen står i.

Bebyggelse planlagt over terreng ca 8 500 m2 og parkeringsanlegg under terreng ca 15 000 m2.

Oppdragsgiver er KKP Eiendom.

1234567