Nyheter

01.11.16

SJ arkitekter i Scan Magazine

Scan Magazine ønsket å presentere SJ Arkitekter til det årlige tema om ‘Nordisk Arkitektur’ i oktoberutgivelsen. I år blir magasinet distribuert på verdens største arkitekturfestival - World Architecture Festival (WAF) i Berlin.

Scan Magazine har inngått et samarbeide med arkitekturfestivalen for å fremme nordisk arkitektur på en internasjonal arena. WAF skal være på forsiden og bidra med introduksjonen til denne utgivelsen, hvor altså SJ arkitekter også er presentert.

16.09.16

Fra parkeringsplass til levende senter

Ved Hassingveien 40, rett nord for bykjernen i Fredrikstad, har SJ arkitekter utført en mulighetsstudie for Grønli-området. Prosjektet, som er på 25 000 m2, er initiert av Newsec Asset Management på vegne av gårdeier Hassingveien 40 Eiendom AS. En parkeringsplass blir transformert til et levende senter med handel, arbeidsplasser, spisesteder og møteplasser. Les artikkel i Dagsavisen Østfold

09.08.16

Revitaliserer Rådhusgata 5

Eiendommen ligger sentralt i Kvadraturen, tydelig eksponert på hjørnet av Rådhusgata og Skippergata. Det er Fram Management AS som er eier.
Betydelig grep blir tatt for å revitalisere den 5 500 m2 store bygningen som strippes helt ned. Kun dekker og søyler blir beholdt. Bygget vil fremstå med nye fasader, nye publikumsrettede virksomheter på gateplan og moderne kontorfasiliteter i de øvrige etasjene.

09.08.16

Rammetillatelse i Hoffsveien 17

Prosjektet omfatter 5 600 m2 kontor og forretning for Fram Management AS, og ligger strategisk til ved inngangen til den nye ”Skøyen-byen”.

Planen er å rive eksisterende bygg og oppføre et nybygg med forretnings- og serveringsarealer i plan 1 og kontorer i de øvrige etasjene. Bygget planlegges også for senere påbygging med boliger i henhold til intensjonene i «Byplangrep Skøyen».

25.05.16

Befester samarbeidet

Nå befester Schmidt Hammer Lassen Architects, Danmark, samarbeidet med SJ arkitekter og etablerer seg med egne medarbeidere i SJs lokaler i Oslo.

Samarbeidet med SJ arkitekter som ble etablert i januar 2015, har resultert i en rekke spennende inviterte konkurranser, noen avviklet, andre pågående. Nå befester altså de to arkitektkontorene samarbeidet.

Avtalen tar utgangspunkt i de to kontorenes egenart og erfaringsgrunnlag for å oppnå en ”vinn-vinn-situasjon” for begge, og med mål om felles suksess.

Samlokaliseringen i Oslo betyr økt arbeid med konkurranser, prosjektutvikling og salgsarbeid og styrket bånd for utveksling av kunnskap og kompetanse.

Den nye samarbeidsavtalen skal virke gjennom en rekke prosjekter og inviterte konkurranser i 2016 med en felles plattform for å oppnå et sterkt profesjonelt team som skal konkurrere i det norske markedet.

15.04.16

Rehabiliterer den gamle "Teknikeren"

SJ arkitekter bistår Entra i å rehabilitere Cort Adelers gate 30. Bygget ligger i Vika i Oslo og ble oppført i 1889 som daværende Christiania tekniske skole, - ”Teknikeren” - tegnet av arkitektene Jacob Wilhelm og Victor Nordan.
Bygget er på 3546 m2 fordelt på fire etasjer i tillegg til en loftsetasje. Det ble fredet i 2013.
Skolebygningen vil nå bli tilbakeført til sitt opprinnelig uttrykk med skjulte moderne tekniske løsninger i tråd med dagens standard. Klasseromsstrukturen og trapperommet vil bli gitt belysning og fargesetting som opprinnelig, og ødelagte bygningsdeler vil bli restaurert eller kopiert der restaurering ikke er mulig. De opprinnelige himlingshøydene vil bli tilbakeført, og bygget vil få utvidet tilgjengelighet.
Den gamle "Teknikeren" er historisk sett et av Oslos viktigste skolebygg. Både riksantikvaren og byantikvaren følger derfor prosjektet tett. Entra har skrevet leiekontrakt med Oslo kommune, som skal fortsette å bruke arealene som skole.

1234567