Nyheter

11.04.16

Oppstart detaljregulering – Bogerudveien 13 – 15 i Oslo kommune

SJ arkitekter har på vegne av Bogerudveien 13 – 15 AS igangsatt detaljregulering for gnr. 163 bnr. 83 og 87, Bogerudveien 13-15 i bydel Østensjø i Oslo. Området ønskes omregulert fra offentlig bygning/allmennyttig formål (institusjon) til boliger. Det ønskes oppført 3-4 bygg i 5 etasjer mot Bogerudveien med 30-35 totalt leiligheter. Eksisterende innkjøring fra syd foreslås opprettholdt. Planarbeid kan medføre endringer i tilliggende fri- og veiarealer (gnr. 163 bnr. 1, 67 og 70).
Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Aftenposten og i Dagsavisens nettutgave den 11.04.2016.
Eventuelle kommentarer kan sendes til: SJ arkitekter AS ,Bryggegata 7, 0250 OSLO, eller til elena@sj-arkitekter.no innen 04.05.2016.

18.03.16

Nytt liv i gammel fabrikk

Det Oslo-baserte selskapet Daimyo har kjøpt den gamle Peterson-fabrikken på Bredsand i Rygge, og har engasjert SJ arkitekter/schmidt hammer lassen architects til å utrede mulighetene for området.
Eiendommer ligger i umiddelbar nærhet til skoler, offentlig tilbud og friområder. Planen er omregulering til boliger, omsorgsboliger og et nærsenter. Eieren ønsker å legge vekt på utenomhusområder og miljø, og ser for seg å bygge 250-350 boliger.
Området, som i tillegg til den gamle fabrikken på 16 000 m2, omfattes av en 36 mål stor tomt.

01.02.16

Parallelloppdrag Schweigaardsgate 35-51

Rom Eiendom har invitert SJ arkitekter/Schmidt Hammer Lassen Architects, Danmark, som ett av fire arkitektteam, til å delta i et parallelloppdrag for å utvikle Schweigaardsgate 35-51 til kontor og publikumsrettet virksomhet på gateplan.

21.01.16

Nytt kontorprosjekt for Ferd

Ferd Eiendom har kjøpt Østensjøveien 16 i Oslo for å utvikle et nytt kontorprosjekt. SJ arkitekter har gjennomført regulering og skisseprosjekt, og er nå engasjert for å videreutvikle prosjektet i samarbeid med Ferd.

Østensjøveien 16 som kan bebygges med 10 500 m2, er regulert til kontor og er sentralt plassert nær kollektivknutepunktene på Brynseng og Helsfyr.

Bygget får et lyst og luftig uttrykk, miljøvennlige løsninger og fleksibel struktur som vil bidra til å løfte området.

Arkitekt MArch MNAL Susanne Joys er vår prosjektleder for Østensjøveien 16.

22.12.15

SJ arkitekter ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

10.12.15

Amedia samles i Akersgata

Amedia har flyttet inn i Akersgata 34-36 – et prosjekt tegnet av SJ arkitekter. Bygget eies av Entra Eiendom.
Akersgata 34 står på ”Gul liste”, gatefasaden fra 1931 er bevaringsverdig, mens nr. 36 ikke er omfattet av bevaringsvedtak. Gatefasaden er rehabilitert, og det er bygget på en ny 8. etasje i nr. 34. I nr. 36 er eksisterende bygg revet og nytt bygg etablert.
Amedias ansatte i Oslo er for første gang samlet i ett og samme bygg. Selskapet har fått fleksible og tilrettelagte lokaler i et hus med nesten 100 års tradisjon som tilholdssted for noen av landets mest sentrale medier.

1234567