Nyheter

God jul og godt nytt år!

20.12.17

Alle gode ønsker for julen og det nye året ønskes fra alle oss i SJ arkitekter.

07.11.17

SJ arkitekter er 20 år

For 20 år siden startet arkitektene Svein Jacobsen og Gunnar Solheim SJ arkitekter. Lenge var det de to som jobbet i selskapet. I dag består SJ av 25 arkitekter, byplanleggere, ingeniører og administrativt personell.

24.10.17

Detaljregulering i Sognsveien

Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL) har vunnet et parallelloppdrag i Sognsveien 72 i Oslo. Oppdragsgiver er Norges Geotekniske Institutt (NGI). Ca. 30 000 m2 næringseiendom er planlagt utbygd i Oslos kunnskapsakse. SHL har engasjert SJ arkitekter for å utarbeide detaljregulering.
(Ill: SHL)

Fra venstre byplanlegger Martin Åfløy, landskapsarkitekt og byplanlegger Siri Mette Carlsen og ansvarlig byplan/regulering Jørgen Biørn

11.10.17

Styrker spesialkompetansen

Vi styrker vår spesialkompetanse innenfor byplanlegging ved å ansette landskapsarkitekt og byplanlegger Siri Mette Carlsen og byplanlegger Martin Åfløy.
- Nyansettelsene styrker oss gjennom hele verdikjeden og gir oss en større faglig bredde. Jeg er glad for å ha fått med Siri Mette og Martin på laget, sier faglig leder og partner, Svein Jacobsen.

(Foto fra venstre: byplanlegger Martin Åfløy, landskapsarkitekt og byplanlegger Siri Mette Carlsen og ansvarlig byplan/regulering Jørgen Biørn).

Schmidt Hammer Lassen Architects

06.10.17

Fra bakgate til aktivt byrom

SJ arkitekter og Schmidt Hammer Lassen Architects har vunnet en invitert konkurranse om å tegne 26 000 m2 kontor og forretning i Christian Kroghs gate 2 for Oslo Areal.
Prosjektet har høye miljøambisjoner (Energiklasse A og Breeam Excellent) og miljøfokuset forsterkes ved at 90 prosent av all transport skal foregå med el-sykkel, sykkel eller gange.
– Målet med nybygget er å bidra til å løfte nærområdet fra et slitent bakgatepreg til et vitalt bymiljø med aktivt gateliv og åpne fasader, sier administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen.
I samarbeid med Migrant utarbeider SJ detaljregulering.

24.08.17

Vant konkurranse med absorberende vekster

Leilighetsbygg omgitt av plantekamre fylt med vekster og mose som absorberer svevestøv, og en glassvegg innenfor som stopper lyd. Det er aldri gjort i Norge før.

SJ arkitekter og Sivilarkitekt Viktor Johansen har vunnet konkurransen om å tegne boliger på en svært utfordrende tomt langs E6 ikke langt fra Brattlikollen T-banestasjon. Oppdragsgiver er Miliarium Bolig og Bonum og det planlegges for 220 leiligheter.

Det handler om å skape et trygt, rent og rolig sted å bo til tross for den dundrende trafikken på E6. Plantekamrene og glassveggen fungerer som støv- og støyskjerm som omslutter byggets tre sider. Skjermen inneholder i tillegg sportsboder vendt mot broene i en klassisk svalgangsløsning som er lagt inn til hver leilighet i byggets fulle høyde. Bruk av glass gjør at man ser gjennom plantekamrene.

Konseptet er brukt i noen byer i Europa. Sandstuveien 57 blir et pilotprosjekt i Norge.

1234567