Vollsveien 19

Funksjon: Kontor
Oppdragstype: Skisseprosjekt for ombygging av kontorer
Oppdragsgiver: Nike International Ltd
Beliggenhet: Lysaker