Grenseveien 19-21

Funksjon: Næring
Oppdragstype:
Detaljregulering/Nybygg
Oppdragsgiver: NPRO
Beliggenhet: Sandnes
Areal: 100 000 m2

Intensjonen i planforslaget er å rive eksisterende bebyggelse, og erstatte denne med nye kontorbygg med langt høyere grad av utnyttelse enn det som ligger i gjeldende regulering.
Forslaget omfatter også en base som inneholder funksjoner rettet internt mot kontorkomplekset, og eksternt mot publikumsrettede virksomheter på gateplan. Basen er utformet som et kupert «landskapsteppe» med offentlige tilgjengelige funksjoner som treningsløyper, sandvolleybane, konsertamfi mm.

Se video om The Rock

Se prospekt

Se plankart