Nonnesetergaten 4

Funksjon: Kontor/Forretning
Oppdragstype: Omregulering fra trafikkareal til byggeområde for forretning, kontor og offentlig torg
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Bergen
Areal: 17 200 m2

Intensjonen i planforslaget er å tilrettelegge for et nytt kontorkompleks i 14 etasjer med publikumsrettede virksomheter på 1.etasjeplan, og et offentlig tilgjengelig torg med høye bruksmessige og estetiske kvaliteter.

Se kart