Kontoret

SJ arkitekter er et Oslobasert arkitektkontor etablert i 1997. Kontoret består i dag av 25 dyktige medarbeidere med stort faglig engasjement og allsidig kompetanse innenfor de fleste bygningskategorier.

Vi samarbeider med våre oppdragsgivere i alle faser av prosjekteringsprosessen:
- Mulighetsstudier
- Reguleringsplaner
- Idé- og konseptutvikling
- Søknader og myndighetskontakt
- Arbeidstegninger
- Gjennomføring

Vårt mål er å tilføre positive og bærekraftige verdier for våre oppdragsgivere, for sluttbrukerne, og for det fysiske miljøet.
Med fokus på gode arbeidsprosesser og et bevisst samfunnsansvar skal vi levere høy faglig kompetanse tilpasset hver enkelt oppdragsgivers behov og forventninger.

Våre verdier er:
- Fokusert
- Mulighetsorientert
- Kvalitetsorientert

SJ arkitekter har en samarbeidsavtale med Schmidt Hammer Lassen Architects.
Vi deler den samme lidenskapen for arkitektur og høye ambisjonsnivå for kvalitet. Vi kompletterer hverandre slik at vi sammen blir sterkere. Med SHLs designerfaring fra store deler av verden, og SJs lokalkunnskap garanterer vi et unikt arkitektonisk konsept, og en profesjonell prosess for byggherre, myndigheter, entreprenører og sluttbrukere i alle faser fram til overlevering av ferdig bygg.

Styret i SJ arkitekter:
Styreleder: Roar Sandnes
Styremedlemmer: Paul Lødøen, Svein Jacobsen, Susanne Joys

Se video om SJ arkitekter


eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon