Youngstorget 2 - Internasjonalen

Funksjon: Bar
Oppdragstype: Ombygging/Bruksendring
Oppdragsgiver: HACE as
Beliggenhet: Oslo
Areal: 180 m2