Utviklingsplan Harstad

Funksjon: Kontor/kultur/hotell/bolig
Oppdragstype: Masterplanstudie
Oppdragsgiver: Harstad skipsindustri AS
Beliggenhet: Harstad
Antall: Ca. 100 000 m2

Store deler av verftsområdet på Kaarbø, i sentrum av Harstad, er foreslått konvertert fra skipsindustri til urbant bymiljø.
Utviklingen av eiendommen vil ha stor betydning for en videreføring av sentrumsutviklingen i Harstad.
Området vil bestå av en ny tørrdokk for skipsreparasjoner, næringsbygg/kontor, boliger og kulturinstitusjoner.
Første ute til å etablere seg innenfor planområdet er Statoil som i 2017 flytter inn i sitt nye regionskontor for nordområdene.