Universitetsgata 2

Funksjon: Kontor for Helsedirektoratet
Oppdragstype: Detaljregulering/
Ombygging/Påbygg
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Oslo
Areal: 24 000 m2
Samarbeidspartner:
DARK arkitekter

Bygningen, tegnet av arkitekt Nils Holter, har gjennomgått en total innvendig og utvendig ombygging. I tillegg er eksisterende toppetasje revet og erstattet med en ny med betydelig bedre nettohøyde.
Eksisterende fasader er revet, utvendige åpne pussebalkonger er innlemmet i bruksarealet, og det er montert nye fasader.

Foto: Chris Harrison © Entra Eiendom