Tuengen allé 18b

Funksjon: Enebolig
Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver: Røyr Eiendom
Beliggenhet: Bærum
Areal: 500 m2 inkl.parkering
under bakken