Trondheimsveien 2 - Flaskehuset

Funksjon: Opplæringssenter
Oppdragstype: Ombygg av et eksisterende bygg
Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 5 200 m2

Eiendommen er en del av det tidligere Schous Bryggeri.
Bygget, som i de senere år har vært benyttet til kontorformål, er konvertert til undervisningsformål/voksenopplæring for innvandrerkvinner i regi av Oslo kommune.
Bygningen som ble strippet helt ned, med kun dekker og bærende konstruksjoner bevart, har fått nye fasader og helt nytt innhold med blant annet kafé og butikk på 1.etasjeplan, og undervisningsrom og kontorer i øvrige etasjer.

Foto: Eirik Evjen