Trekanttomten

Funksjon: Hotell
Oppdragstype: Nybygg/Mulighetsstudie
Oppdragsgiver: NPRO
Beliggenhet: Oslo
Areal: 15 000 m2

Med sin topografi ligger Trekanttomten som en barriere i skjæringspunktet mellom tre områder: Vika, Sentrum og Aker Brygge. Tomten bør kunne utvikles som et knutepunkt mellom de tre områdene, og konverteres fra bakgård til aktivt byrom. Ved å etablere en ny kulturattraksjon på Trekanttomten åpnes muligheten for å etablere en sammenhengende kulturrute fra Nasjonalteateret til Tjuvholmen.

Se prospekt