Tøyen Torg

Funksjon: Kontor/forretninger/servering
Oppdragstype: Ombygging
Oppdragsgivere: Entra Eiendom, Økernveien 9 Eiendom / Realkapital utvikling
Beliggenhet: Oslo
Areal: Totalt ca. 35 000 m2