Tiedemannsbyen, Fint snitt

Funksjon: Bolig
Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver: Skanska/Ferd
Beliggenhet: Oslo
Areal: 178 leiligheter

Ideforslag til ny boligbebyggelse i Tiedemannsbyen på et høydedrag i den nye Ensjøbyen.