"The Walk"

Funksjon: Næring
Oppdragstype: Ombygging
Oppdragsgiver: Varner-gruppen
Beliggenhet: Asker
Areal: 17 000 m2 og 7 000 m2 parkeringshus
Samarbeidspartner: Sundt & Thomasen Landskapsarkitekter, Fuggibaggi Design

Vi har kalt prosjektet "The Walk". Inspirert av Catwalken, leder den deg gjennom anlegget og presenterer de attraktive fellesområdene. Den samler anlegget til en helhet og binder sammen den mer urbane inngangssiden med landskapet mot sjøen. To sentrale grep er tatt for å oppnå dette konseptet:
- Etablert et utvendig lokk på vestsiden av bygget som løfter inngangen til plan 2.
- Skåret ut et volum over to etasjer gjennom bygg 2 for å få et stort volum for fellesareal på tvers av bygningsstrukturen.