Svensgården

Funksjon: Forretning/Kontor/Bevertning
Oppdragstype: Antikvarisk istandsettelse
Oppdragsgiver: Olav Thon Gruppen
Beliggenhet: Bryggen i Bergen