Sørkedalsveien 8


Oppdragstype: Nybygg/Mulighetsstudie
Oppdragsgiver: StorOslo prosjekt AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 30 000 m2 (bolig med tilhørende anlegg)

Forslaget vil kunne gi ca. 250 leiligheter samt noe næringsareal/butikker.