Skauløkka

Funksjon: Småskalert boligbebyggelse
Oppdragstype: Nybygg/Parallelloppdrag/
Detaljregulering
Oppdragsgiver: KKP Eiendom
Beliggenhet: Kongsberg
Areal: Ca. 23 000 m2 totalt
Samarbeidspartner: Kristin Jarmund Arkitekter

Prosjektet kombinerer et underjordisk p-anlegg og en småskalert bebyggelse tilrettelagt for kombinerte sentrumsfunksjoner. Bebyggelsen vil ligge som en utvidelse av sentrumsområdet på Vestsida og har en utforming som ønsker å ivareta den historiske sammen-
hengen bebyggelsen står i.