Skårer Syd

Funksjon: Bolig
Oppdragstype: Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Stor-Oslo Prosjekt AS
Beliggenhet: Lørenskog kommune
Areal: 90 000 m2 (planområdet). 160 000 m2 (boliger med tilhørende anlegg)


Parallelloppdrag med tre inviterte arkitektkontorer. Vinnerprosjektet er forutsatt lagt til grunn for videre bearbeiding fram til detaljregulering.
Annet forslag enn vårt valgt for videreforedling fram til detaljregulering.