Sinsenveien 45-49

Funksjon: Bolig/Næring/Barnehage
Oppdragstype: Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Sinsenveien 45-49 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: Bolig; 32 000 m2. Næring; 650 m2. Barnehage; 750 m2

Tomten er i dag bebygget med 4 næringsbygg. Disse vurderes revet, og eiendommen konvertert til boliger.
Vårt forslag, «Den grønne løper», viser 3 karreer som bindes sammen via takflatene. Disse blir parkmessig opparbeidet, og tenkes benyttet som offentlig tilgjengelige turveier og rekreasjonsområder.
Forslaget inneholder 487 leiligheter.
Leilighetsfordeling er i henhold til Oslo kommunes norm.