Sinsenveien 41

Funksjon: bolig
Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: Sinsenveien 41 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 3.800 m2
28 boligenheter i 6 etasjer

Intensjonen i planforslaget er å rive eksisterende kontorbygg, og erstatte dette med et leilighetsbygg med 29 boenheter i 6 etasjer.

Se kart