Sinsenveien 41


Oppdragstype: Nybygg/
Detaljregulering
Oppdragsgiver: Sinsenveien 41 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 3 800 m2
28 boligenheter i 6 etasjer

Planområdet som ligger på Sinsen i bydel Grünerløkka, er i dag bebygget med et tre etasjer høyt kontorbygg.
Kontorbygget søkes revet, og erstattes med et leilighetsbygg i seks etasjer med 29 boligenheter. Leilighetsfordelingen er i henhold til Oslo kommunes norm.