Schweigaardsgate 16

Funksjon: Kontor
Oppdragstype: Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Statoil Fuel&Retail AS v/ Stor Oslo prosjekt AS
Beliggenhet: Oslo
Samarbeidspartner: To + To arkitekter
Areal: 13 715 m2

Parallelloppdrag om nytt hovedkontor for Statoil Fuel&Retail.
Vår oppgavebesvarelse er et frittstående organisk element. Et objekt, uten noen egentlig begynnelse eller slutt, som poengterer, ivaretar og forsterker viktige bevegelseslinjer i byveven.

Illustrasjoner: Joachim Østlie