Schweigaardsgate 35-51


Oppdragstype: Nybygg/Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 22 500 m2
Samarbeidspartner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Danmark

SJ arkitekter/Schmidt Hammer Lassen Architects, Danmark er, som ett av fire arkitektteam, invitert til å delta i et parallelloppdrag for å utvikle Schweigaardsgate 35-51 til kontor og publikumsrettet virksomhet på gateplan.
Vår visjon for Schweigaardgate 35-51 er en bygningsstruktur som gir en konsentrert, arealeffektiv og skulpturell bebyggelse som i sin volumoppbygging tilpasser seg omkringliggende miljø, men med en klar egenidentitet. En bygning som med sitt innhold bidrar til å konvertere området fra en bakgård til et bærekraftig vekstsenter med et levende og variert bymiljø.