Schweigaardsgate 34-Landbrukskvartalet

Funksjon: Næring/Bolig
Oppdragstype: Nybygg/Konvertering/
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Landbrukskvartalet Utvikling AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 61 000 m2
Samarbeidspartner: Schmidt Hammer Lassen Architects, Danmark

Landbrukskvartalet er et byfornyelsesprosjekt skapt på byens og historiens premisser. Kvartalet ligger sentralt på Grønland i Oslo. Vi foreslår å skape et kvartal som binder området sammen og som hyller naboområdenes mangfold. Nye plasser og torg skal aktivisere kvartalet. Det skal bli kvartalet for alle, et nytt område i byen som tar utgangspunkt i det lokale med ulike tilbud for ulike brukere. Vi vil bevare skalaen i kvartalets ytterkant og utnytte takene til å skape en ny og samlende identitet ved å utnytte midten av området med minimale fotavtrykk.