Sandstuveien 57


Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: Bonum og Miliarium Bolig
Beliggenhet: Oslo
Areal: 220 leiligheter
Samarbeidspartner: Sivilarkitekt Viktor Johansen

Leilighetsbygg omgitt av plantekamre fylt med vekster og mose som absorberer svevestøv, og en glassvegg innenfor som stopper lyd.