Ryenbergveien 73-75

Funksjon: Bolig og garasjeanlegg
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Oslo Panorama
Beliggenhet: Oslo
Antall: 63 leiligheter

Planområdet er uregulert, og har tidligere vært i bruk som steinbrudd. Intensjonen i planforslaget er å konvertere eiendommen til et attraktivt og sentrumsnært boligområde.

Se kart