Ryenbergveien 73-75

Funksjon: Bolig og garasjeanlegg
Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver: Oslo Panorama ANS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 63 leiligheter