Østensjøveien 16

Funksjon: Kontor/forretning
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Østensjøveien 16 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal:3634 m2 (planområdet) 10 400 m2 (kontorer)

Intensjonen i planforslaget er å rive eksisterende bygningsmasse, for å erstatte den med et nytt kontor- og foretningsbygg med vesentlig høyere grad av utnyttelse.

Se kart