Østensjøveien 16


Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: Ferd Eiendom
Beliggenhet: Oslo
Areal: 12 500 m2

Østensjøveien 16 er regulert til kontor og er sentralt plassert nær kollektivknutepunktene på Brynseng og Helsfyr.
Nybygget får et lyst og luftig uttrykk, miljøvennlige løsninger og fleksibel struktur som vil bidra til å løfte området.