Økernveien 9

Oppdragstype: Ombygging
Funksjon: Næringsbygg/kontor
Oppdragsgivere: Kollektivtransportproduksjon AS (KTP)
Beliggenhet: Oslo
Arealer: 5 320 m2 fordelt på 7 etasjer