Nordahl Bruns gate 18-20

Funksjon: Bolig
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver:
NBGT 18 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 1 450 m2

Intensjonen i reguleringsforslaget er å rive deler av eksisterende bebyggelse for så å tilrettelegge for nybygg ,og å opprettholde tidligere reguleringsformål ”spesialområde bevaring” for deler av eksisterende bygningsmasse.

Se kart