Nonnesetergaten 4

Funksjon: Kontor/Forretning
Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering/
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Bergen
Areal: 17.200 m2
Samarbeidspartner: TO+TO arkitekter AS, MIR Performing Architecture, EKE interiørarkitekter AS og Landskap DESIGN

Med utviklingen av et nytt bykvartal sentralt i Bergen har det som tidligere var å oppfatte som en bakgård mellom Bystasjonen og Bergen Storsenter, blitt konvertert til et attraktivt byrom. Det består av publikumsrettede virksomheter på gateplan, servicetorg for skatteetaten på 2.etasjeplan, og kontorer i de øvrige 12 etasjene.

Foto: Entra Eiendom