Munchs gate 4

Funksjon: Rettslokaler for Borgarting Lagmannsrett
Oppdragstype: Detaljregulering/Ombygging
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Oslo
Areal: 3 000 m2
Samarbeidspartner: DARK Arkitekter AS,
Zinc Interiørarkitekter AS

Bygningen som er fredet, var den første destinasjonen for Oslo Handelsgymnasium. Etter at Televerket overtok bygningen, ble deler av den revet og erstattet med et nybygg. Fasaden og deler av bakenforliggende volum mot Munchs gate er imidlertid beholdt. Bygningen som i dag er konvertert til rettssaler utgjør, sammen med en nybygget, rettsbygning i Keysers gate 13, Borgarting Lagmannsrett.

Foto: Eirik Evjen