Munchkvartalet

Funksjon: Kontor og forretning
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Oslo
Areal: 55 000 m2

Planområdet, som utgjør et helt kvartal sentralt i Oslo, består av eiendommene Universitetsgaten 2, Keysers gate 15 og Munchs gate 4. Intensjonen i planforslaget er omregulering fra offentlig til privat virksomhet, og en vesentlig høyere utnyttelse på samlet tomteareal.

Se kart