Mølleparken 2

Funksjon: Kontor
Oppdragstype: Ombygging
Areal: 11.500 m2