Martin Linges Vei 10 - Statoil


Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver: IT Fornebu
Beliggenhet: Fornebu
Areal: 65 500 m2 kontor,
52 400 m2 parkeringskjeller
Arkitekt: A-lab i samarbeid med SJ arkitekter

Statoils regionkontor på Fornebu viderefører hovedstrukturen for de store næringsbyggene langs fjorden. Bygget er utformet som fem tre etasjers bygningslameller satt sammen som en romlig skulptur.
Volumoppbyggingen og utkragende gavler gjør at fotavtrykket til bygningen blir minimert, og det offentlige tilgjengelige området inntil bygningen dermed maksimert.
Tomta utformes som en offentlig park som ligger med utsikt til sjøen. Prosjektet omfatter også et P-hus i 3 underjordiske plan med plass til i alt rundt 1600 biler.

Foto: Luis Fonseca, Trond Jølson og a-lab