Lørenveien 65

Funksjon: Næring
Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver: Stor-Oslo Eiendom
Beliggenhet: Oslo
Ferdigstilt: Parallelloppdrag
Areal: 13 000 m2
Samarbeidspartner: Schmidt Hammer Lassen Architects

Prosjektets hovedidé er å etablere et markant landemerke i Løren-/Økern-området.
Dette avspeiles i fasadens ekspressive utforming, som ved hjelp av enkle virkemidler gir bygningen en dynamisk form..
Rektangulære, dype fasadeelementer «stables» slik at det oppstår et stringent og samtidig levende uttrykk.