Lakkegata 55, Sundtkvartalet

Oppdragstype: Nybygg/Ombygging/
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Oslo
Areal: 1 000 m2

Eiendommen tilhørte tidligere Brødrene Sundt Verktøymaskinfabrikk. Industribedriften produserte verktøymaskiner, og blant de viktigste produktene var en hurtigdreiebenk med verdenspatent.
Eiendommens historie blir videreført gjennom en kunstinstallasjon som er inspirert av rundstålet som råmateriale for produksjon. Verneverdig fasade mot Lakkegata beholdes, og ny glassfasade etableres inn mot Sundtpassasjen.