Konows gate 67B

Funksjon: Forretning, næring og boligformål
Oppdragstype: Nybygg/Påbygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: Stor-Oslo Eiendom AS
Beliggenhet: Oslo
Areal:11 800 m2 (planområdet) 25 000 m2 (boliger/forretning/
industri/lager)

Intensjonen i planforslaget er å rive deler av eksisterende bebyggelse, tilrettelegge for tilbygg/påbygg, og konvertere fra dagens formål, garasje/verksted/postkontor
/bensinstasjon, til forretning/kontor/bolig og offentlig park.

Se kart