Konowsgate 67B

Funksjon: Forretning, næring og boligformål
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Stor-Oslo Eiendom AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 11 800 m2 (planområdet)

Eksisterende bygningsmasse ble oppført i tidsrommet 1963-1968 og fungerte som garasje, verksted og bensinstasjon for postverkets bilpark.
Dagens bruk er i all hovedsak verksted/kontor/industri.
Eksisterende bygningsmasse er totalrehabilitert og tilbygget.

Foto: Martin Schubert