Kjørboveien 33

Funksjon: Politihus
Oppdragstype: Nybygg/Ombygging
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Bærum kommune
Areal: 14 000 m2
Samarbeidspartner: To + To arkitekter AS i samarbeid med SJ arkitekter AS, Zinc AS, interiørarkitekter MNIL

I Kjørboparken, tilhørende Kjørbo hovedgård fra 1723, ble det i tidsrommet 1981 til 1985 bygget kontorbygg. Entra Eiendom overtok eiendommen i 2007, samtidig som politiet i Asker og Bærum utlyste konkurranse for nytt felles politihus.
I konkurransen gikk Entras forslag helt til topps, og et nytt politihus sto klar til innflytting i 2009.
Huset består av 2 eksisterende kontorhus som er totalt om- og tilbygget, samt et nybygg som inneholder politiets operative enheter.

Foto: Stein Arne Andreasen