Kampen vannreservoir

Funksjon: Plaskebasseng for barn
Oppdragstype: Nybygg integrert i eksisterende trykkbasseng
Oppdragsgiver: Park- og idrettsvesenet
Beliggenhet: Oslo
Samarbeidspartner:
Hassa Horn, sivilarkitekt