Jordal Park

Funksjon: Bolig/idrettsanlegg
Oppdragstype: Nybygg/Mulighetsstudie
Oppdragsgiver: Jordal Park AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: Idrettsanlegg: ca. 40 000 m2, Bolig: ca. 40 000 m2
Samarbeidspartnere: Dark Arkitekter, MIR arkitektur

Ishall, park, hotell, bolig og næring.