Hoffsveien 17


Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver : Fram Hoffsveien 17 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 8.500 m2 , hvorav ca. 5.600 m2 over bakken

Hoffsveien 17 ligger strategisk til som en av innfallsportene i den nye «Skøyen-byen». Her planlegger Fram å rive eksisterende utidsmessige bygg og oppføre et nybygg med forretnings- og serveringsarealer i plan 1 og med kontorer over. Bygget planlegges også for senere påbygging med boliger i henhold til intensjonene i «Byplangrep Skøyen». Hovfaret er planlagt som fremtidig strøksgate, og forretningsfasadene planlegges som åpne og aktive. Et tyngre teglvolum utgjør prosjektets kontordel der vindusåpninger i ulike størrelser lager et lekent fasadespill innenfor byggets strenge grid-system.