Henrik Ibsens gate 60

Funksjon: Kontor
Oppdragstype: Ombygging/Tilbygg
Oppdragsgiver: AS Handelsbygningen
Beliggenhet: Oslo
Ferdigstilt: 2014
Areal: 15 000 m2

Oppgaven har vært å forestå prosjektering knyttet til rehabilitering/oppgradering av fasader, kontorer, forretninger, serveringssteder, parkering og diverse tekniske arealer.
Bygningen, som er oppført i 1918 etter tegninger av arkitekt Niels Winge Grimnes, er verneverdig, og oppført i Byantikvarens «gul liste».

Foto: Martin Schubert