Haslevollen

Funksjon: Bolig/Næring
Oppdragstype: Nybygg/Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Møller Eiendom AS og Haslevollen Eiendom AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: ca. 80 000 m2
Samarbeidspartner: Schmidt Hammer Lassen Architects

Eksisterende næringsbygg mot Økernveien foreslås revet, og erstattet med nybygg som blir liggende som et filter mellom Økernveien og nye boliger. Boligene er organisert i tre karreer med ulik karakter og materialbruk. Næringsbygget fremstår som tre separate bygningsvolumer med store fleksible arealer som kan knyttes sammen med broforbindelser. Et overordnet parameter for konseptet er at de viktigste gjøremålene skal kunne nås til fots uavhengig av bil.