Haslevollen

Funksjon: Bolig/Næring
Oppdragstype: Nybygg/Ombygging
Oppdragsgiver: Møller Eiendom AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 62 262 m2

Eiendommen er på 31.314 m2, og ligger på Hasle i skjæringspunktet mellom Økernveien, Grenseveien, Haslevollen og Haslevangen. Mulighetsstudiet redegjør for en konvertering fra industri/kontor til bolig og kontor, og med en arealfordeling på henholdsvis 26770 kvm BTA bolig, og 34817 kvm BTA kontor.
Konseptet viser boliger organisert som kvartalsstrukturer mot vest og kontorer mot øst.
Kontorbyggene fungerer som støyskjerm mellom den sterkt trafikkerte Økernveien og boligkvartalene.